Digitaal monument

Verdronken tijdens storm (1878)

Scheepsnaam
Gerardus Martinus
Scheepsnummer
SN 47
Scheepstype
Bomschuit
Datum toedracht
Circa 8 november 1878
Schipper
Arie Korving
Reder/Rederij
A. of P. de Niet

Betrokkenen

  • 30 Arie Korving
  • 12 Jacobus Cornelis Mooiman
  • 44 Willem de Niet
  • 26 Cornelis Johannes Overduin
  • 24 Simon Toet

Toedracht

Op 13 november werd op Scheveningen een telegram uit Nieuwe Diep bezorgd. Het was de treurige tijding dat de bomschuit Gerardus Martinus, nog drijvende maar halfvol water en met een gebroken mast en zonder roer, door de stoomsleepboot Amsterdam te Nieuwe Diep was binnen gesleept. De schuit was enige mijlen benoorden Texel half onder water aangetroffen. Tijdens de sleep brak, door de nog hoge zee, enige malen de sleeptros waardoor men elk ogenblik vreesde het vaartuig alsnog te moeten opgeven. In Nieuwe Diep aangekomen werd, onder toezicht van de plaatselijke havenmeester en de strandvonder, het wrak zoveel mogelijk droog gezet en leeggepompt. Er bleken zich nog vier lijken in het schip te bevinden waaronder de schipper Arie Korving, matroos Cornelis Johannes Overduin, de jonge Jacobus Cornelis Mooiman en de uit Noordwijk afkomstige Piet Kulk. De drie Scheveningers werden met een goederenwagon, beschikbaar gesteld door de Scheveningse reder Maas, per spoor naar Scheveningen vervoerd waarna zij op de Algemene Begraafplaats ter aarde werden besteld. Het lichaam van matroos Piet Kulk werd naar zijn geboorteplaats Noordwijk vervoerd.
Nadat er eerder al een bedrag van ƒ 4500,00 door De Onderlinge Assurantiemaatschappij voor Vissersvaartuigen te Scheveningen, was uitgekeerd kon de bomschuit op 24 november, weliswaar gehavend, door de sleepboot Hercules voor ƒ200,00 toch nog worden teruggesleept naar Scheveningen en daar worden hersteld.

* Willem de Niet: zijn zoons Willem en Cornelis kwamen in maart 1878 om op de schuit 'Neptunus'.

* Verder kwamen om :
Piet Kulk uit Noordwijk
Jan Keur uit Zantvoort

 

Documentatie

Algemeen

Arie Korving
Aantal beelden: 2

Jacobus C. Mooiman
Aantal beelden: 2

Willem de Niet
Aantal beelden: 2

Cornelis J. Overduin
Aantal beelden: 3

Simon Toet
Aantal beelden: 3