Feitelijke toedrachten

Overboord gevallen en verdronken.

Tijdens het innemen van het gatzeil, circa twee mijlen van IJmuiden, viel matroos Pieter Pronk vanaf de sloep eerst op de v...

Lees verder

Waarschijnlijk op een mijn gestoten.

* Cornelis Westerduin: in het bevolkingsregister 1913-1939 is de datum foutief vermeld als 1916. Verder kwamen om: Van IJ...

Lees verder

Contactgegevens

Stichting VissersNamenMonument Scheveningen
Neptunusstraat 92
2586 GT Scheveningen

E-mail
info@vnms.nl

Bank
ABN AMRO, 24.93.05.321

KvK
27359809

Locatie monument


Grotere kaart weergeven

Schenkingen en legaten

De stichting houdt een fonds aan ter dekking van de kosten welke zijn verbonden aan het in stand houden van deze site met digitaal monument, het verzorgen van publicaties en het inhoudelijk beheer over het monument. U kunt de stichting steunen door een schenking, legaat of gift door overmaking naar bankrekeningnr. 24.93.05.321 ten name van Stichting VissersNamenMonument Scheveningen te Den Haag. De stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor schenkingen en legaten kunnen worden gedaan vrij van rechten en belastingen.