Feitelijke toedrachten

Aan tyfus overleden.

Op 7 juli had ds. L. Hijmans -aan wal predikant te Koudekerke (Zeeland)- maar in 1903 werkzaam op het Hospitaal-Kerkschip &lsqu...

Lees verder

Tijdens stormweer vergaan

De pink spoelde later bij Terschelling aan. * Johannes Plugge: zijn zoon -Nicolaas- verdronk in september 1842 op 'De Jonge Pie...

Lees verder

Contactgegevens

Stichting VissersNamenMonument Scheveningen
Neptunusstraat 92
2586 GT Scheveningen

E-mail
info@vnms.nl

Bank
ABN AMRO, 24.93.05.321

KvK
27359809

Locatie monument


Grotere kaart weergeven

Schenkingen en legaten

De stichting houdt een fonds aan ter dekking van de kosten welke zijn verbonden aan het in stand houden van deze site met digitaal monument, het verzorgen van publicaties en het inhoudelijk beheer over het monument. U kunt de stichting steunen door een schenking, legaat of gift door overmaking naar bankrekeningnr. 24.93.05.321 ten name van Stichting VissersNamenMonument Scheveningen te Den Haag. De stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor schenkingen en legaten kunnen worden gedaan vrij van rechten en belastingen.