Feitelijke toedrachten

Overboord gevallen.

De bomschuit Vischvangst kwam op 13 maart te Scheveningen aan met het lijk van matroos Jacob Spaans. Hij was van het kluifhout ...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument