Feitelijke toedrachten

Tussen wal en schip gevallen

Vanwege het aanhoudende slechte weer, besloten de stuurlieden Arie Pronk van de bomschuit ‘Hoop doet Leven’ en Arie ...

Lees verder

Tijdens storm vergaan

Job- en Johannes Pronk zijn vader en zoon.  ...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument