Feitelijke toedrachten

Overboord geslagen.

Johannes Roeleveld was op zee overboord geslagen en verdronken. Zijn lichaam -de zoon van de stuurman- kon op 21 september aan ...

Lees verder

Vergaan tijdens een storm

Tijdens de storm van 21/22 februari is de zeillogger 'Dolphijn' van de 'Haagsche Zeevischmaatschappij Regt door Zee' op de Grote...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument