Feitelijke toedrachten

Door stormweer of mijnontploffing vergaan.

Schipper Leenderd Spaans was in 1860 te Scheveningen geboren maar vertrok na zijn huwelijk naar Maassluis. Verder kwamen om van...

Lees verder

Mogelijk door oorlogsomstandigheden vergaan.

Johannes- en Johannes L. van der Zwan zijn vader en zoon....

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument