Feitelijke toedrachten

Verdronken tijdens storm

Op 13 november werd op Scheveningen een telegram uit Nieuwe Diep bezorgd. Het was de treurige tijding dat de bomschuit Gerardus ...

Lees verder

Oorzaak onbekend.

Verder kwamen om: Van Castricum:Dirk Groen, 44 jaarA. de Graaf, 43 Van Egmond a/zee:Thijs Groen, 39Teunis Sloot, 21Engel Prin...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument