Feitelijke toedrachten

Mogelijk door oorlogsomstandigheden vergaan.

Willem Roeleveld: zijn stiefzoon Teunis Plugge kwam om op een onbekend schip in februari 1918. Bij Martinus Cornelis Vrolijk st...

Lees verder

Overboord geslagen

*Maarten- en Gerrit Bruijn zijn broers....

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument