Feitelijke toedrachten

Tijdens stormweer vergaan

De pink spoelde later bij Terschelling aan. * Johannes Plugge: zijn zoon -Nicolaas- verdronk in september 1842 op 'De Jonge Pie...

Lees verder

Overboord geslagen.

Op 29 augustus liep de bomschuit te Vlaardingen binnen, echter zonder de schipper. De bemanning rapporteerde dat het op de 28e d...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument