Feitelijke toedrachten

Op het havenhoofd gelopen

De logger liep op het zuiderhavenhoofd van Scheveningen waarbij door overkomend water Evert Jacobus Ment Spaans overboord s...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument