Feitelijke toedrachten

Overboord geslagen

Tijdens storm overboord geslagen en verdronken....

Lees verder

Door storm of mijnontploffing vergaan.

Jacob Spaans [14] en Johannes Spaans [13] zijn zoons van schipper Johannes Spaans.  ...

Lees verder

Comité van Aanbeveling

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met  (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen: