Feitelijke toedrachten

Bij het aan boord gaan gevallen.

Bij het aan boord komen van de bomschuit, in de haven van Vlaardingen, maakte Johannes Huibert Verbaan een ongelukkig val en ove...

Lees verder

Aan boord overleden

Op 24 september kwam van de haringvisserij de schuit te Scheveningen aan. De pronkvaan was ingenomen, ten teken dat er een dode ...

Lees verder

Comité van Aanbeveling

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met  (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen: