Feitelijke toedrachten

Door mijnexplosie omgekomen

Tijdens het halen van de trawl explodeerde een mijn. Stuurman Ouwehand en de jonge Van der Zwan sloegen daarbij overboord. Ouweh...

Lees verder

Door hartinfarct getroffen.

Aan bood van de trawler werd Gerrit Plugge door een hartaanval getroffen waaraan hij overleed.  ...

Lees verder

Comité van Aanbeveling

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met  (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen: