Feitelijke toedrachten

In zee door vliegtuigen beschoten

Verder kwamen om:Van IJmuiden:de schipper H. Wijker. Van Haarlem:de stoker Petrus Kuijken.  ...

Lees verder

Comité van Aanbeveling

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met  (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen: