Feitelijke toedrachten

Vergaan tijdens storm.

Op 12 juni was de bomschuit voor zijn eerste haringreis naar zee vertrokken. Rond 4 augustus werd de bom, thuiszeilende met 168 ...

Lees verder

Vergaan tijdens storm

Op de Katwijker bomschuit -die met man en muis verging- bevond zich één geboren Scheveninger. Teunis Pronk was met...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument