Feitelijke toedrachten

Door torpedo-exsplosie omgekomen

De uit Den Helder afkomstige familie Koorn was aan het begin van de Tweede Wereldoorlog naar Scheveningen gekomen. Woonachtig in...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument