Feitelijke toedrachten

Tijdens storm vergaan.

Op 29 oktober 1927 is de zeillogger tijdens stormweer op de Noordzee met man en muis vergaan. Op die dag werd door D. van Duin -...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument