Feitelijke toedrachten

Omgeslagen

Kort na 11 april kwam er een bericht uit Den Helder. Daar was op de zogenaamde ‘Fransche Bank’ door een verraderlijk...

Lees verder

Overboord geslagen.

Het lichaam werd niet gevonden zodat de aangifte van vermissing te Vlaardingen werd gedaan door schipper Albert Verheij....

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument