Feitelijke toedrachten

Mogelijk door oorlogsomstandigheden vergaan.

* Leendert Spaans: zijn vader Willem- overleed in augustus 1919 in het Britse Scarborough afkomstig van een onbekend gebleven sc...

Lees verder

Oorzaak onbekend.

* Cornelis Ment Tuijt: zijn zoon Gerrit- verdronk in november 1928 op de IJM 58 'Amplitudo.' Verder kwamen om:Van Vlaardingen:A...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument