Feitelijke toedrachten

Met man en muis vergaan

Vijf vissers kwamen om waaronder Maarten van der Zwan van Scheveningen. Maarten van der Zwan komt ook voor op het Urker Vis...

Lees verder

Overboord geslagen.

Bij het naderen van de Scheveningse kust sloeg schipper Matthijs Mos van de bomschuit tijdens het ‘diepen’(het bepal...

Lees verder

Het VissersNamenMonument Scheveningen

Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten.

Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.


Impressie VissersNamenMonument