Feitelijke toedrachten

Overboord gesprongen.

Volgens enkele krantenberichten sprong kort na het vertrek en net buiten de pieren van IJmuiden- Dirk Vink overboord en ver...

Lees verder

Mogelijk door oorlogsomstandigheden vergaan.

Job van der Zwan: was in 1874 geboren te Scheveningen. De familie vertrok in augustus 1914 naar IJmuiden (gemeente Velsen). * V...

Lees verder

Samenstelling bestuur VNMS

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het bestuur is samengesteld als volgt: