Feitelijke toedrachten

Verdronken tijdens storm

Op 13 november werd op Scheveningen een telegram uit Nieuwe Diep bezorgd. Het was de treurige tijding dat de bomschuit Gerardus ...

Lees verder

Overboord geslagen

Overboord geslagen en verdronken...

Lees verder

Samenstelling bestuur VNMS

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het bestuur is samengesteld als volgt: