Feitelijke toedrachten

Verdronken tijdens storm

Op 5 oktober was de bomschuit voor de haringvisserij van Scheveningen vertrokken. Op 26 oktober kwam er een bericht van Noordwij...

Lees verder

Overboord geslagen.

In eerste instantie leek het stormweer van 22-23 december, die op het strand van Scheveningen een groot aantal bomschuiten had ...

Lees verder

Samenstelling bestuur VNMS

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het bestuur is samengesteld als volgt: