Feitelijke toedrachten

Tijdens storm vergaan

* Wouter den Heijer was te Scheveningen geboren maar in 1929 verhuisd naar IJmuiden. * Een maand na de ramp werd met de kotter ...

Lees verder

Overboord gevallen

* Het enige bericht in de Leidsche Courant, vermeld per abuis de voornaam -P-. Het moet echter Teunis de Jong zijn....

Lees verder

Samenstelling bestuur VNMS

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het bestuur is samengesteld als volgt: