Feitelijke toedrachten

Op het havenhoofd gelopen

De logger liep op het zuiderhavenhoofd van Scheveningen waarbij door overkomend water Evert Jacobus Ment Spaans overboord s...

Lees verder

Overboord geslagen

Op 9 november 1865 lag de pink, op 3 uur varen in noordelijke richting vanuit Scheveningen, aan de vleet. Op onverklaarbare wijz...

Lees verder

Samenstelling bestuur VNMS

De Stichting VissersNamenMonument Scheveningen kent een Bestuur en een Comité van Aanbeveling. Beide organen bestaan uit personen die op Scheveningen zijn geboren en getogen of een anderszins aanwijsbare hechte band hebben met (de vissergeschiedenis van) Scheveningen. Het bestuur is samengesteld als volgt: