Digitaal monument

Verdronken na aanzeilen tijdens storm en sneeuwval (1878)

Scheepsnaam
Neptunus
Scheepstype
Bomschuit
Datum toedracht
28/29 maart 1878
Reder/Rederij
J. Parser

Betrokkenen

  • 56 Joris Bron
  • 42 Cornelis de Bruin
  • 21 Willem de Niet
  • 17 Cornelis de Niet

Toedracht

De bomschuit ‘Neptunus’ was tijdens stormweer en hevige sneeuwval aangevaren door de bomschuit Noordster van reder T. de Jager. Het leek er, volgens stuurman A. de Graaf van de Noordster, op dat de Neptunus geen noemenswaardige schade had opgelopen en zijn reis zou hebben vervolgd. Op een later tijdstip berichtte van zee gekomen stuurlieden dat zij de Neptunus wel zwaar beschadigd hadden waargenomen en vervolgens hebben zien zinken. Pogingen die zij nog aanwendden om de bemanning te redden bleven door de aanhoudende sneeuwstormen vruchteloos aldus de berichtgevingen van destijds. Andere vissers meldden echter dat de bemanning uren achtereen met de dood zou hebben geworsteld zonder dat iemand een vinger uitstak. Zij bevonden zich wel in de nabijheid maar durfden voor eigen lijfsbehoud tijdens het stormweer geen reddingspoging te wagen volgens latere krantenberichten uit die dagen. Enige dagen later kwam de schuit, nog op zijn dek drijvend, bij het strand van Loosduinen weer te voorschijn. Er werd vermoed dat de schuit eerder inderdaad was gezonken maar door stroming gekanteld en weer was boven gekomen. De Noordster had, weliswaar met veel schade aan de boeg, wel veilig Scheveningen weten te bereiken.

*Op 17 mei werd door een schuit van reder J. Groen het lichaam van Cornelis de Niet opgevist. Op 28 mei werd door de schuit ‘Dirk van Duijne’ zijn broer Willem- opgevist. Hun beider vader Willem- kwam in november 1878 om op de schuit 'Gerardus Martinus.'

Documentatie

Algemeen

Joris Bron
Aantal beelden: 3

Cornelis de Bruin
Aantal beelden: 1

Willem de Niet
Aantal beelden: 3

Cornelis de Niet
Aantal beelden: 3