Digitaal monument

Vergaan tijdens storm. (1895)

Scheepsnaam
Arie en Daniël
Scheepsnummer
SCH 137
Scheepstype
Bomschuit
Datum toedracht
16 mei 1895
Schipper
Arie van der Zwan
Reder/Rederij
A. de Niet

Betrokkenen

  • 59 Cornelis Harteveld
  • 18 Simon Jongejan
  • 15 Arie Jongejan
  • 21 Maarten Cornelis Taal
  • 33 Arie van der Zwan

Toedracht

Simon- en Arie Jongejan zijn broers.

Al bijna vier weken was de bomschuit Arie en Daniël voor zijn eerste haringreis in zee en sindsdien was er taal nog teken van het vaartuig vernomen. Het was weliswaar niet ongebruikelijk dat een schuit voor de haringvisserij zelfs het dubbele aantal weken in zee was, maar de schuit was ook niet op de haringgronden waargenomen. Daarnaast was de schuit ook niet in een Engelse of Schotse haven gezien. Het was destijds een vaste gewoonte dat de haringvloot op de eerste reis het Schotse Lerwick binnenliep waarbij soms aan de reder of familie een brief werd verzonden. De Arie en Daniël werd daar echter niet gezien en van een brief was geen sprake geweest. In juni spraken vissers -die na hun eerste haringreis van zee kwamen- dat het rond half mei op de Doggersbank  - destijds ook wel ’t Zandt’ genoemd -  behoorlijk had gestormd. Bovendien was er drijvend materiaal zoals manden e.d. waargenomen. Helaas konden de teruggekeerde vissers niet meer duidelijkheid geven. Weken van ongerustheid braken vervolgens in de families van de bemanning te Scheveningen aan.
Pas in juli kon enig licht op het uitblijven van de Arie en Daniël worden geworpen:
In diezelfde weken van mei en juni werd tevens de Maassluizer logger MA 31 ‘Rotterdam’ vermist. Daarover bracht schipper De Ligt van de Vlaardingse logger ‘Marie’ tijding aan. De ‘Marie’ bevond zich op 16 mei tijdens stormweer ter hoogte van de Doggersbank waarbij schipper De Ligt niet alleen de logger MA 31, maar ook een drietal bomschuiten in het zicht had. Zijzelf kregen te kampen met hevige grondzeeën waarbij alles wat niet vast aan dek stond in zee verdween. Toen het weer verbeterde waren op dat bestek nog slechts twee bomschuiten waar te nemen aldus de Vlaardingse schipper destijds. Het stond dus vast dat niet alleen de MA 31 maar ook een bomschuit tijdens het zware weer ten onder waren gegaan. Het was al ver in augustus toen in visserskringen werd aangenomen dat de Arie en Daniël in mei de noordelijke haringgronden nooit heeft bereikt, maar evenals de MA 31 op de Doggersbank was gebleven.

In oktober kreeg reder De Niet van de Onderlinge Assurantie- Maatschappij voor vissersvaartuigen te Scheveningen ƒ 3.750,00 uitgekeerd voor het verlies van zijn schuit.

Documentatie

Algemeen

Cornelis Harteveld
Aantal beelden: 2

Simon Jongejan
Aantal beelden: 2

Arie Jongejan
Aantal beelden: 2

Maarten C. Taal
Aantal beelden: 2

Arie van der Zwan
Aantal beelden: 2