Digitaal monument

Overboord geslagen. (1889)

Scheepsnaam
Jonge Gerard
Scheepsnummer
SCH 75
Scheepstype
Zeillogger
Datum toedracht
26 maart 1889
Schipper
Johannes Bruin
Reder/Rederij
Gerrit den Dulk

Betrokkenen

  • 41 Johannes Bruin
  • 35 Joris Buitenhek

Toedracht

Het is aan de geredde matroos Dijkhuizen te danken dat er een beschrijving van het droevige verlies van twee van zijn collega’s kan worden gedaan.
De zeillogger lag ter hoogte van de Doggersbank aan het trawlnet toen op het punt van inhalen van het net slechts schipper Jan Bruin, matroos Joris Buitenhek en matroos Dijkhuizen zich al aan dek bevonden. Het stormde niet maar er stond een krachtige wind met een lastige zee. De rest van de bemanning bevond zich nog benedendeks om hun schoeisels e.d. aan te trekken. Nog maar net had schipper Bruin de twee matrozen aangeraden zich goed vast te houden toen een hevige grondzee de logger op z’n kant gooide. Doordat de logger nog aan het trawlnet lag ging het niet geheel plat. Echter schipper Bruin, de matrozen Buitenhek en Dijkhuizen waren daarbij als het ware opgenomen en overboord gesmeten. Dijkhuizen kon nog de lijn van de uitstaande trawl grijpen en zich met veel krachtinspanning naar de verschansing toe trekken. Intussen was de overige bemanning bovendeks gekomen en konden de om hulp schreeuwende Dijkhuizen binnenboord trekken. De beide andere waren echter te ver van het schip verdaagd waarbij men moest toezien dat zij alle moeite hadden om zich boven water te houden. De bemanning kapte daarop haastig het trawlnet waardoor de logger vrijer in haar beweging kon worden. Echter wat men ook deed, men kon de logger maar niet voldoende onder wind krijgen waardoor een draai gemaakt kon worden om de twee om hulp roepende collega’s te redden. Kennelijk waren de twee de zwemkunst meester want zij zwommen nog wel een kwartier met hun laatste krachten achter de logger aan. Uiteindelijk begaven hun krachten het zodat de Johannes Bruin en zijn zwager Joris Buitenhek in de diepte wegzonken. Johannes Bruin liet een weduwe met 5 kinderen na. Zijn zwager Buitenhek had geen kinderen.
De logger zeilde na het drama naar Vlaardingen waarna nog een bescheiden hoeveelheid vis binnendoor naar Het Kanaal van Scheveningen werd vervoerd waar het ƒ 100,00 opbracht. Reder Den Dulk staakte met de logger voor dit seizoen de trawlvisserij.

Documentatie

Algemeen

Johannes Bruin
Aantal beelden: 4

Joris Buitenhek
Aantal beelden: 3