Digitaal monument

Overboord gesprongen (1880)

Scheepsnaam
Jason
Scheepstype
Bomschuit
Datum toedracht
13 februari 1880
Stuurman
Jacob Dijkhuizen
Reder/Rederij
A. Hoogenraad

Betrokkenen

  • 28 Jacob Dijkhuizen

Toedracht

Pas in februari 1882 kon met behulp van twee ooggetuigen - de vissers Fop Dijkhuizen en Hendrik Cornelis Bruin - het verdrinken van hun stuurman Jacob Dijkhuizen in de overlijdensregisters worden ingeschreven. Leentje den Dulk, de echtgenote van stuurman Dijkhuizen, had in 1880 verzuimd aangifte te doen van het overlijden van haar echtgenoot. Daar was wel iets bij voor te stellen want Jacob Dijkhuizen was namelijk overboord gesprongen! Als reden van zijn daad kon Leentje den Dulk slechts verklaren dat haar echtgenoot ‘de laatste tijd zeer zwaarmoedig en afgetrokken was.’ De getuigen Dijkhuizen en Bruin voegden nog toe dat nog alles was aangewend om hun stuurman te redden, echter hij zonk al snel in de diepte weg.
De plotselinge haast tot de aangifte was nodig omdat de 28-jarige weduwe opnieuw in het huwelijk wou treden. Op 15 maart 1882 trad zij in het huwelijk met de 30-jarige weduwnaar Frederik den Dulk.

Jacob Dijkhuizen
Aantal beelden: 2