Digitaal monument

Verdronken tijdens storm (1878)

Scheepsnaam
Scheveningen I
Scheepsnummer
SN 1
Scheepstype
Zeillogger
Datum toedracht
6-13 maart 1878
Schipper
Maarten van der Harst
Reder/Rederij
A. de Niet

Betrokkenen

  • 47 Maarten van der Harst
  • 22 Arie Cornelis van der Harst
  • 39 Maarten Korving
  • 24 Gerrit de Niet

Documentatie

Algemeen

Maarten van der Harst
Aantal beelden: 3

Arie C. van der Harst
Aantal beelden: 3

Maarten Korving
Aantal beelden: 1

Gerrit de Niet
Aantal beelden: 4


Rond de tweede week van maart bestond er ernstige ongerustheid over het lot van de houten zeillogger Scheveningen I. De logger had op 5 maart vanuit Nieuwendiep zee gekozen. Maar het had gestormd in die dagen en de logger was -met gebroken masten en gesleept door een Engelse vissloep-  nog door Scheveningse vissers waargenomen. Bovendien koerste de sleep in de richting van de Hollandse kust aldus de teruggekeerde vissers. Latere berichten luidden echter dat de Engelsman de logger zou hebben losgelaten en de logger in afwachting van andere hulp voor anker was gegaan. Echter eind maart was er nog steeds geen bericht van de logger en bemanning zodat men moest aannemen dat de logger was verongelukt.