Digitaal monument

Op havenhoofd gestoten (1874)

Scheepsnaam
Adriana Wilhelmina
Scheepstype
Bomschuit
Datum toedracht
1 december 1874
Stuurman
Arie Meeuwenoord
Reder/Rederij
Marcus Teeuwissen

Betrokkenen

  • 53 Dirk de Best
  • 20 Willem de Best
  • 45 Zier Dijkhuizen
  • 14 Zier Dijkhuizen
  • 16 Petrus Meeuwenoord
  • 18 Gijsbert van Rijn

Toedracht

De bomschuit liep in de avond van 1 december in de monding van de Nieuwe Waterweg op de betonnen palen waarna slechts de schipper Arie Meeuwenoord en matroos Maarten de Bruijn zich wisten te redden. De twee werden gered door het stoomschip Lord Cardigan. De overige bemanning kwam om.

De schipper kon later zelf een verslag van de gebeurtenis geven:
'We waren besloten bij het goede weder de nieuwe haven binnen te loopen, ten einde onze netten te repareren. Bij het binnengaan liep een stoomboot voor ons die wij volgden; eensklaps komt een andere boot de haven uit waarvoor wij moesten wijken. Bij het op zij gaan stootten wij op een onzigtbaren paal; het schip ging plotseling naar de grond. Wij trachtten ons aan den mast en andere inventaris te redden maar deze spoelden weg. Ik zwom en bereikte een grooten paal waartegen ik opklauterde, circa 5 minuten daarna zag ik een matroos aankomen die zich insgelijks aan den paal vastklemde, de anderen zijn allen verdronken, wij beiden hebben aan den paal gehangen van ’s avonds half 9 tot ’s morgens 7 ure. Toen zijn wij door de sloep ene stoomboot gered.'

* Dirk- en Willem de Best zijn vader en zoon. Willem spoelde nog op dezelfde dag op het strand bij 's-Gravenzande aan. Het gezin De Best was in 1868 vanuit Katwijk naar Scheveningen gekomen.  

* Petrus Meeuwenoord - de zoon van de schipper- spoelde op 11 december op het strand nabij Monster aan.

* Gijsbert van Rijn spoelde op 10 december op het strand bij 's-Gravenzande aan. Van Rijn was te Katwijk a/zee geboren maar woonde te Scheveningen. Zijn vader Aart- kwam in oktober 1882 om tijdens storm 

 

Documentatie

Algemeen

Dirk de Best
Aantal beelden: 2

Willem de Best
Aantal beelden: 2

Zier Dijkhuizen
Aantal beelden: 2

Petrus Meeuwenoord
Aantal beelden: 2

Gijsbert van Rijn
Aantal beelden: 2