Digitaal monument

Vergaan tijdens storm (1869)

Scheepsnaam
Neeltje Korving
Scheepstype
Bomschuit
Datum toedracht
19/20 oktober 1869
Stuurman
Phillipus Jongejan
Reder/Rederij
C. Korving

Betrokkenen

  • 26 Johannes Bronsveld
  • 21 Nicolaas de Jong
  • 25 Philippus Jongejan
  • 29 Leendert Ros
  • 54 Johannes Westerduin

Toedracht

Na 21 oktober begon men zich op Scheveningen ongerust te maken over het lot van de bemanning van de haringschuit Neeltje Korving. Een Scheveningse stuurman K. Plugge had de schuit na een storm met gebroken mast en zonder dat zich iemand aan dek bevond voor Goedereede drijvend gezien. Het vaartuig spoelde later te Burghsluis op Schouwen met zes lijken erin aan. De lichamen werden te Burghsluis begraven. De bomschuit zelf werd nog in een redelijke staat bevonden en naar een Zeeuwse haven gesleept. Na een eerste reparatie werd besloten de schuit naar Scheveningen terug te halen. Toch vond er eind oktober in een van de lokalen van Hotel Zeerust een verkoop van goederen plaats die tot de schuit hadden behoord zoals: een mast, lopend want, zeilen, 32 netten, 5 breels, 5 tonnen, reeptouwen, 1 lantaarn en nog ander touwwerk.

Verder kwam om:
Jacob Wijker van Egmond a/zee

 

Documentatie

Algemeen

Johannes Bronsveld
Aantal beelden: 2

Nicolaas de Jong
Aantal beelden: 2

Philippus Jongejan
Aantal beelden: 2

Leendert Ros
Aantal beelden: 2

Johannes Westerduin
Aantal beelden: 2